Απόφαση Ο.Ε. επί της 01-03-2022 (αρ. εκθ. καταθ. 48/2022) αγωγή του Φ.Γ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: