Απόφαση Ο.Ε. επί της από 14.11.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 53/2023) αγωγής της «Β.Χ. & Σια Ο.Ε.» κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

426

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

12/12/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: