Απόφαση Ο.Ε. επί της από 20.04.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 15/2023) αγωγή του Λ. Π. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

248

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: