Απόφαση Ο.Ε. επί της από 30.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ59/2021) αγωγή των Χ.Σ. και Θ.Σ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

Αριθμός Απόφασης:

521

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: