Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 138/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος

Αριθμός Απόφασης:

520

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: