Απόφαση Ο.Ε. επί της από 5/10/21 (αρ. εκθ. καταθ. 60/2021) αγωγή των Π.Ι. κλπ. (σύνολο 8) κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

627

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: