Απόφαση Ο.Ε για άσκηση προσφυγών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά των αριθ’14/2021,15/2021,16/2021,17/2021 αποφάσεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη oι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσόν των 8.000,00 ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

626

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: