Απόφαση Ο.Ε. για αγωγές της Μ.Κ. κατά του Δήμου Λευκάδας σχετικά με μισθολογικές διαφορές: α) η από 7/6/21 (αρ. εκθ. καταθ. 17/2021) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και β) η από 1/6/21 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΕΙ25/2021) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

628

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: