Απόφαση Ο.Ε. επί της προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων κατά της υπ’ αριθμ. 122/ΣΥΝ33η/26.09.2022 απόφασης Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: