Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: