Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 18/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: