Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24935/2021 αίτησης των Γ.Π. και Ε.Π. προς το Δήμο Λευκάδας και η από 23.09.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 212/2021) κύρια παρέμβαση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

601

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: