Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών, δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

602

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: