Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση αναίρεσης κατά της αριθ’224/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων σε δεύτερο βαθμό ήτοι την έφεση Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά της Α. Μ.

Αριθμός Απόφασης:

600

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: