Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας, έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: