Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: