Απόφαση Ο.Ε. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στον Δήμο Λευκάδας, έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: