Απόφαση Ο.Ε. για απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής

Αριθμός Απόφασης:

685

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: