Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης παραλαβής της προμήθειας των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β της με αριθμ.22719/3-10-2022/ΑΔΑΜ:221SYMV011449773 σύμβασης ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Αριθμός Απόφασης:

686

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: