Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

625

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: