Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου:«Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως)», αναδόχου Γεωργίου Χόρτη.

Αριθμός Απόφασης:

530

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: