Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα για παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 227/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

418

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: