Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό του αριθμού των σχολικών καθαριστών/στριών και των αντίστοιχων ωρών εργασίας τους στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

409

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: