Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση 15ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

Αριθμός Απόφασης:

739

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: