Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: