Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης «Ανασκαφή–Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λευκάδας, B΄ Φάση» μεταξύ Δήμου Λευκάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών

Αριθμός Απόφασης:

725

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: