Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Κοινότητα Αγίου Πέτρου Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 139.999,99 €, αναδόχου: Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

643

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: