Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας Δήμου Λευκάδας» αναδόχου Ε.Δ.Ε. Χόρτη Γεώργιου.

Αριθμός Απόφασης:

439

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: