Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 13/2022 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1oυ εξαμήνου 2022 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

438

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: