Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου - Νικιάνας», με προϋπολογισμό 51.600,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

394

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: