Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: