Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4674/11-3-2020.

Αριθμός Απόφασης:

624

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: