Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1450/Α/11-11-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών.

Αριθμός Απόφασης:

737

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: