Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: "Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας-συνθετικός χλοοτάπητας" αναδόχου: "ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε."- Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: