Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

Αριθμός Απόφασης:

458

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: