Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής & ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου, για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ.

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: