Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 160.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

631

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: