Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 73.999,54 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

630

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: