Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ» πρ/σμού με ΦΠΑ 74.000,00 ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

325

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: