Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επανάχρηση Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νυδρίου & Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Νυδριού-Πολυχώρος Νταίρπφελντ».

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: