Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της υπ' αρ. 529/2020 Απόφαση της Ο.Ε., έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: