Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΥ".

Αριθμός Απόφασης:

383

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: