Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας» πρ/σμού με ΦΠΑ 74.390,44 €.

Αριθμός Απόφασης:

313

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: