Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Βλυχού» πρ/σμού με ΦΠΑ 74.399,69€.

Αριθμός Απόφασης:

312

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: