Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)» πρ/σμού με ΦΠΑ 18.757,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

314

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: