Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’ A160/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Αριθμός Απόφασης:

311

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: