Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ. αποφ. 43/2017 του Δ.Σ., περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού: 372.000,00 Ευρώ

Αριθμός Απόφασης:

603

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: