Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Μικρού Γιαλού Πόρου Δ.Ε. Ελλομένου, προϋπολογισμού 15.390,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

267

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: