Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΈΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023», πρ/σμού 49.999,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

315

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: