Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 169.000,00 € με το Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 201736.

Αριθμός Απόφασης:

316

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: